Number of the records: 1  

Cena ako akcelerátor krízového vývoja

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0109093
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorMorong, Stanislav, % podiel: 100
  TitleCena ako akcelerátor krízového vývoja
  Source documentEkonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009
  Kategória publikacnej cinnostiAFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  Document kindRZB - schedule of articles from year books
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania30.11.2018
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO
Number of the records: 1