Number of the records: 1  

New starting points and approaches to the human resources development

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0110741
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorAntalová, Mária, % podiel: 70
  SpoluautorPridalová, Michaela, % podiel: 30
  TitleNew starting points and approaches to the human resources development
  Source document2nd international conference for young researchers of economics : 17 - 18 October 2002, Gödöllő. Volume II., S. 12-20. - Gödöllő : Faculty of economics- and social sciences, 2002
  Kategória publikacnej cinnostiAFC - Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách
  Document kindRZB - schedule of articles from year books
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania05.03.2010
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO