Number of the records: 1  

Marketingová komunikácia ako súčasť podnikovej stratégie

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0118010
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorSzarková, Miroslava, % podiel: 100
  TitleMarketingová komunikácia ako súčasť podnikovej stratégie
  Source document(KO)MÉDIA : sborník konferenčních příspěvků ze 4. ročníku mezinárodní konference : Zlín, 21. - 22.10.2009. S. [1-5]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2009
  Kategória publikacnej cinnostiAFC - Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách
  Rok vykazovania2010
  Document kindRZB - schedule of articles from year books
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania30.11.2018
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO