Number of the records: 1  

Inovácie a konkurencieschopnosť firiem riadenie inovácií na úrovni firmy, SR a EÚ

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0120139
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorArbe, Tatiana
  TitleInovácie a konkurencieschopnosť firiem riadenie inovácií na úrovni firmy, SR a EÚ
  Source documentEkonomika a manažment podnikov 2010 : medzinárodná vedecká konferencia : 5.-6. október 2010, Zvolen : [zborník]. S. 160-167. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010
  Document kindRZB - schedule of articles from year books
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania29.07.2019
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO
Number of the records: 1