Number of the records: 1  

Analýza vybraných odvetví priemyslu v SR

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0122878
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorWienerová, Iveta, % podiel: 50, počet autorských hárkov: 0,175
  SpoluautorČervená, Karolína, % podiel: 50, počet autorských hárkov: 0,175
  TitleAnalýza vybraných odvetví priemyslu v SR
  Source documentTeoretické aspekty prierezových ekonomík IV : zborník vedeckých prác : Košice, december 2007. S. 375-381. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007
  Issue dataTab.
  Kategória publikacnej cinnostiAED - Vedecké práce v domácich rec. vedeckých zborníkoch
  Document kindRZB - schedule of articles from year books
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania30.11.2018
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO
Number of the records: 1