Number of the records: 1  

Modelové riešenie dostavby kanalizačnej siete v SR

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0128886
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorKováčová, Lucia
  TitleModelové riešenie dostavby kanalizačnej siete v SR
  Source documentTeoretické a praktické aspekty veřejných financí : XVI. ročník mezinárodní odborné konference : Praha, 8.-9. dubna 2011. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2011
  Document kindRZB - schedule of articles from year books
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania29.07.2019
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO
Number of the records: 1