Number of the records: 1  

Prejavy prosociálneho správania v slovenskej spoločnosti

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0145374
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorOšková, Silvia, % podiel: 50
  SpoluautorPongráczová, Eva, % podiel: 50
  TitlePrejavy prosociálneho správania v slovenskej spoločnosti
  Source documentSociálne podnikanie verzus chudoba a dobrovoľníctvo : medzinárodná vedecká konferencia : 26.5.-27.5.2011 : recenzovaný zborník príspevkov. S. [1-7]. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2011
  Issue dataGrafy, tab.
  Kategória publikacnej cinnostiAFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  Rok vykazovania2011
  Document kindRZB - schedule of articles from year books
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania30.11.2018
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO