Number of the records: 1  

Nehmotná aktiva jako nástroj konkurenční výhody podniku

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0148187
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorGubová, Klaudia, % podiel: 100
  TitleNehmotná aktiva jako nástroj konkurenční výhody podniku
  Source documentMezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Hradec Králové, 12.-16.12.2011, Vol. II. S. 1114-1120. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011
  Issue dataTab.
  Kategória publikacnej cinnostiAFC - Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách
  Rok vykazovania2011
  Document kindRZB - schedule of articles from year books
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania30.11.2018
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO