Number of the records: 1  

Determinanty energetickej politiky EÚ a ich vplyv na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v období hospodárskej krízy

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0148311
  Časť A vyplní autor
  Dalšia zodpovednostKováčová, Miroslava, % podiel: 30, 220
  Baláž, Peter, % podiel: 70, 220
  Lacek, Dušan, 675
  Zubaľová, Ľubica, 675
  TitleDeterminanty energetickej politiky EÚ a ich vplyv na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v období hospodárskej krízy. súbor publikačných výstupov z projektu VEGA
  Issue dataBratislava : Vydavateľstvo EKONÓM , 2011. - 107 s.
  Kategória publikacnej cinnostiFAI - Redakčné a zostavovateľské práce
  Rok vykazovania2011
  Document kindAZN - miscellanea
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania03.12.2018
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO

Number of the records: 1