Number of the records: 1  

Typológia finančných kríz

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0179323
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorKálovec, Marek, % podiel: 100
  TitleTypológia finančných kríz
  Source documentVybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz III. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV a aktivity s názvom Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 26. august 2013. S. [1-10] CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013
  Kategória publikacnej cinnostiAFB - Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách
  Rok vykazovania2013
  Document kindRZB - schedule of articles from year books
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania30.11.2018
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO