Number of the records: 1  

Relationship Between Reputation and Competitiveness

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0246072
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorKozáková, Mária, % podiel: 100
  TitleRelationship Between Reputation and Competitiveness
  Source documentDOKBAT 2018 : Conference Proceedings : 14th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : 25.4.2018, Zlín, Czech Republic. Pp. 126-136 online. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2018 / Hýblová Monika ; DOKBAT 2018 Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers
  Kategória publikacnej cinnostiAFC - Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách
  Rok vykazovania2018
  Document kindRZB - schedule of articles from year books
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania03.05.2019
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO