Number of the records: 1  

The Economic journal

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0246806
  Časť A vyplní autor
  TitleThe Economic journal. the journal of the Royal Economic Society
  Issue dataLondon : Royal Economic Society
  Document kindBCA - časopisy
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania03.08.2018
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO