Number of the records: 1  

Alternatívne ukazovatele merania výkonnosti ekonomiky

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0105692
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorKováčiková, Petra, % podiel: 100
  TitleAlternatívne ukazovatele merania výkonnosti ekonomiky
  Source documentHospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMÚ : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava 22. mája 2009. - Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2009
  Kategória publikacnej cinnostiAFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  Rok vykazovania2009
  Document kindRZB - schedule of articles from year books
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania30.11.2018
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO