Number of the records: 1  

Komparácia ukazovateľov výkonnosti ekonomiky v krajinách Vyšehradskej štvorky

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0108382
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorKováčiková, Petra, % podiel: 100
  TitleKomparácia ukazovateľov výkonnosti ekonomiky v krajinách Vyšehradskej štvorky
  Source documentMakroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. S. [1-5]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009
  Issue dataGrafy, tab.
  Kategória publikacnej cinnostiAFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  Rok vykazovania2010
  Document kindRZB - schedule of articles from year books
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania30.11.2018
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO