Number of the records: 1  

Výkonnosť ekonomiky SR z pohľadu reálnej konvergencie

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0110296
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorTrnovský, Karol
  Dalšia zodpovednostMuchová, Eva, 727
  TitleVýkonnosť ekonomiky SR z pohľadu reálnej konvergencie. dizertačná práca
  Issue dataBratislava, 2009. - 128 s.
  Kategória publikacnej cinnostiDAI - Kvalifikačné práce (dizertačné habilitačné)
  Rok vykazovania2010
  Document kindDPG - práce dizertačné doktorandské (PhD., Dr.)
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania25.10.2016
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO