Number of the records: 1  

Odhad vplyvu fiškálnej konsolidácie na rast HDP v SR

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0185649
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorPécsyová, Monika
  TitleOdhad vplyvu fiškálnej konsolidácie na rast HDP v SR
  Source documentPolitická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Roč. 62, č. 2 (2014), s. 174-193. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014
  Document kindRBX - schedule of articles from periodics
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania18.07.2017
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO