Number of the records: 1  

Die Zukunft der deutschen Sprache und der Zweigarbeit in der Slowakei

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0243168
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorAdamcová, Lívia, % podiel: 100, počet autorských hárkov: 0,2
  TitleDie Zukunft der deutschen Sprache und der Zweigarbeit in der Slowakei
  Source documentDer Sprachdienst : Gesellschaft für deutsche Sprache [GfdS]. Jg. 62, nr. 2 (2018), s. 80-83. - Wiesbaden : Drucktechnik & Verlag, 2018
  Kategória publikacnej cinnostiBDE - Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch
  Rok vykazovania2018
  Document kindRBX - schedule of articles from periodics
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania03.05.2019
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO