Number of the records: 1  

Vplyv novej legislatívy o ochrane osobných údajov na zákon o slobode informácií

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0248129
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorMičudová, Tatiana
  TitleVplyv novej legislatívy o ochrane osobných údajov na zákon o slobode informácií
  Source documentPrávo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 11, č. 9 (2018), s. 7-11. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018
  Document kindRBX - schedule of articles from periodics
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania08.10.2018
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO