Number of the records: 1  

ICT in Educational Design: Processes, Materials, Resources

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0253047
  Časť A vyplní autor
  Dalšia zodpovednostBaron-Polanczyk, Eunika, 340
  Juszczyk, Stanislaw, 675
  Stebila, Ján, 675
  TitleICT in Educational Design: Processes, Materials, Resources : elektronický zdroj. Vol. 12
  Issue dataZielona Góra : Uniwersytet Zielonogórsky , 2018. - online 144 s.
  Document kindSUD - elektronické dokumenty (listy, články, knihy, zborníky)
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania11.04.2019
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO
  electonic book

  electonic book