Number of the records: 1  

Procedurálny návrh verzus právo na udelenie slova

 1. FORMULÁR EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
  Record number0254542
  Časť A vyplní autor
  Prvý autorBriestenský, Ladislav
  TitleProcedurálny návrh verzus právo na udelenie slova
  Source documentPrávo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 12, č. 5 (2019), s. 2-3. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019
  Document kindRBX - schedule of articles from periodics
  Podpis autora
  Meno a podpis vedúceho katedry
  Dátum odovzdania podkladov
  Časť B vyplní pracovník fakultnej knižnice, resp. IDO
  Dátum a podpis prevzatia do IDO
  Spracovatel a dátum spracovania04.06.2019
  Časť C vyplní pracovník SEK
  Dátum a podpis prevzatia do SEK
  Dátum spracovania v ONS/BIO