Number of the records: 1  

Finančné trhy

  1. Finančné trhy [elektronický zdroj] : vedecký časopis = Scientific Journal. -- Bratislava : Derivát. -- Od č. 2/2014 vychádza pod podnázvom: vedecký časopis. Vo februári 2009 nebol časopis vydaný - Originálne state a analytické štúdie ekonomického výskumu najmä z oblasti financií, ako aj ďalších súčastí ekonomickej teórie. -- ISSN 1336-5711

    336.76
    BA004