Number of the records: 1  

Metódy výpočtu rozdelenia celkových škôd a ich aplikácia na odhad rezerv na poistné plnenia

  1. Gašpar, Pavel Metódy výpočtu rozdelenia celkových škôd a ich aplikácia na odhad rezerv na poistné plnenia : dizertačná práca / Pavel Gašpar ; školiteľ: Vladimír Huťka. -- Bratislava, 2004. -- 110 s. : diagr., príl., sch., tab. -- Bibliogr. odkazy.

    I. Huťka, Vladimír
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra matematiky ((Bratislava, Slovensko))

    519.87
    BA004

Number of the records: 1