Number of the records: 1  

Finančné trhy

  1. Finančné trhy [elektronický zdroj] : odborný mesačník pre teóriu a prax. -- Bratislava : Derivát, 2006. -- ISSN 1336-5711