Number of the records: 1  

Eurokompas

  1. Eurokompas : časopis Úradu vlády SR o štrukturálnych fondoch. -- Bratislava : Úrad vlády Slovenskej republiky. -- Do roku 2014 vychádzal pod podnázvom časopis Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR o štrukturálnych fondoch - V roku 2015 nevychádzal. -- ISSN 2453-899X

    332.1
    BA004