Number of the records: 1  

Manažment školy v praxi

  1. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. -- [Roč. 1, č. 1 (September 2006)]-. -- Bratislava : Wolters Kluwer. -- Od 1.1.2014 zmena vydavateľa. Do 31.12.2013 vydavateľ IURA EDITION. -- ISSN 1336-9849

    37
    BA004