Number of the records: 1  

Studia commercialia Bratislavensia

  1. Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Do roku 2016 vychádzal 4x ročne - Vedecké state, diskusné príspevky, analytické štúdie z oblasti ekonomiky obchodu, priemyslu a služieb, svetovej ekonomiky a medzinárodných ekonomických vzťahov. Zaoberá sa teoretickými otázkami marketingového a obchodného manažmentu, manažmentu medzinárodného podnikania a manažmentu služieb. Prináša profily významných vedeckých pracovníkov, recenzie teoretických prác, abstrakty doktorandských dizertačných prác a správy z vedeckých podujatí. -- ISSN 1337-7493

    I. Ekonomická univerzita v Bratislave.Obchodná fakulta ((Bratislava, Slovensko))

    339.1
    BA004