Number of the records: 1  

Finančné trhy

  1. Finančné trhy [elektronický zdroj] : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. -- Bratislava : Derivát, 2009. -- ISSN 1336-5711