Number of the records: 1  

Harmonizácia účtovníctva v oblasti zásob

 1. Rusňáková, Lucia Harmonizácia účtovníctva v oblasti zásob / Lucia Rusňáková. -- Informácia o zámeroch a cieľoch dizertačnej práce, obhajoba ktorej sa konala 26. septembra 2008. - Iné súvisiace diela: Harmonizácia účtovníctva v oblasti zásob : dizertačná práca / Rusňáková, Lucia ; Máziková, Katarína. -- Bratislava, 2008. -- CD-ROM : príl.

  In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. -- Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2008. -- ISSN 1336-3514. -- Roč. 6, č. 2 (2008), s. 296-299

  I. Rusňáková, Lucia. Harmonizácia účtovníctva v oblasti zásob : dizertačná práca
  II. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. -- Roč. 6, č. 2 (2008), s. 296-299

  657
  BA004
Number of the records: 1