Number of the records: 1  

Postoje slovenských zákazníkov k CRM

  1. Lesáková, Dagmar Postoje slovenských zákazníkov k CRM / Dagmar Lesáková. -- Tab. -- VEGA 1/4582/07 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Výsledky empirického výskumu, ktorý hľadal odpoveď na otázky - ktoré faktory sú pre zákazníka rozhodujúce pri voľbe predávajúceho a do akej miery sú zákazníci ochotní poskytovať podnikom osobné dáta. Empirické hodnotenie bolo realizované na štyroch produktových kategóriách s vysokou angažovanosťou zákazníka: automobily, bankové produkty, poisťovacie produkty a produkty cestovného ruchu.

    In Aktuální aspekty české a světové ekonomiky : seminář konaný u příležitosti mezinárodní konference LEF 2009 : Liberec 15. až 16. září 2009. -- Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-7372-536-5. -- S. 259-266

    I. Aktuální aspekty české a světové ekonomiky : seminář konaný u příležitosti mezinárodní konference LEF 2009 Liberec 15. až 16. září 2009. -- S. 259-266

    339.138
    BA004