Number of the records: 1  

MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie

  1. MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. -- Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. -- ISSN 1335-9568
Number of the records: 1