Number of the records: 1  

Ako ďalej bez fondov EÚ?

  1. Filo, Peter Ako ďalej bez fondov EÚ? / Peter Filo. -- Tab. -- Prezentácia

    In KOMUNAL 2009 : aktuálne k otázkam hospodárskej krízy a jej dopad na rozpočty samospráv : 10. ročník odbornej konferencie : zborník abstraktov odborných prác a príspevkov na konferencii, Žilina, Jasná 1.-2. október 2009. -- Bratislava : ERA o.z., 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-89339-03-7

    I. KOMUNAL 2009 : aktuálne k otázkam hospodárskej krízy a jej dopad na rozpočty samospráv : 10. ročník odbornej konferencie zborník abstraktov odborných prác a príspevkov na konferencii, Žilina, Jasná 1.-2. október 2009

    336
    BA004
Number of the records: 1