Number of the records: 1  

Využití konceptu kompetencí v počátečním a dalším vzdělávání

 1. Tureckiová, Michaela Využití konceptu kompetencí v počátečním a dalším vzdělávání / Michaela Tureckiová, Jaroslav Veteška. -- Obr., tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Pojem kompetencia ako súhrn znalostí a zdroj motivácie pre rozvoj a uplatnenie jednotlivca. Využitie kompetencií v kontexte zmien v systéme vzdelávania. Osobný a profesný rozvoj. Využívanie vzdelávania dospelých a kvalifikácie založené na kompetenciách.

  In Aula : časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. -- Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2009. -- ISSN 1210-6658. -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 32 - 46

  I. Veteška, Jaroslav
  II. Aula : časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 32 - 46

  37
  BA004