Number of the records: 1  

Ako optimalizovať personálne náklady ?

  1. Temešová, Jana Ako optimalizovať personálne náklady ? / Jana Temešová. -- Riadenie personálnych nákladov je významnou oblasťou, ktorá má priamy dopad na ekonomické výsledky firmy.Väčšina manažérov si povie, že personálne náklady tvoria prevažne mzdové prostriedky a koncentrujú sa predovšetkým na tvorbu mzdovej politiky firmy. Využitie personálnych nákladov spočíva ale aj v tom, ako efektívne dokážu využiť potenciál svojich zamestnancov na to, aby boli schopní systematicky prispievať k ekonomickému rastu firmy.

    In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. -- Praha : Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, 2009. -- ISSN 1212-690X. -- Č. 11 (2009), s. 8-9

    I. HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. -- Č. 11 (2009), s. 8-9

    331.105
    BA004
Number of the records: 1