Number of the records: 1  

Obchodní partneři a využití sales promotion

 1. Stejskal, Ladislav Obchodní partneři a využití sales promotion / Ladislav Stejskal, Jana Stávková. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Podpora predaja ako jeden z komunikačných prostriedkov sa často spája s reklamou alebo public relations, či s oboma. Autori sa zamerali na B2B, čo je termín používaný k popisu obchodných transakcií medz výrobnými a obchodnými subjektami, veľkoobchodom a maloobchodom. Prostriedky podpory predaja v rámci marketingovej komunikácie - dary, zľavy z ceny, bezplatné vzorky z produkcie, reklamné akcie, výukové programy.

  In Marketing & komunikace. -- Praha : Česká marketingová společnost, 2009. -- ISSN 1211-5622. -- Roč. 19, č. 3 (2009), s. 28-29

  I. Stávková, Jana
  II. Marketing & komunikace. -- Roč. 19, č. 3 (2009), s. 28-29

  339.138
  BA004
Number of the records: 1