Number of the records: 1  

Vodcovstvo: vodcovia dokážu viac ako manažéri

  1. Ljudvigová, Ivana Vodcovstvo: vodcovia dokážu viac ako manažéri / Ivana Ljudvigová. -- Obr., tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Vodcovstvo ako nový ekonomický trend. Definícia líderstva. Vodcovstvo alebo vedenie? Rozdiely medzi typickým manažérom a skutočným lídrom. Nový pohľad na vodcovstvo - vedenie piatej úrovne. Darwin E. Smith ako líder piatej úrovne. Rozdiely medzi povrchným a skutočným lídrom.

    In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009. -- Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2851-1. -- S. [1-10]

    I. Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave Bratislava, 5.11.2009. -- S. [1-10]

    65.012.4
    BA004
Number of the records: 1