Number of the records: 1  

Slovakia - a perspective tourism destination

  1. Plesník, Pavol Slovakia - a perspective tourism destination / Pavol Plesník. -- Bibliogr. odkazy - Slovensko ako malá krajina strednej Európy s perspektívou turistických aktivít. Geografická charakteristika Slovenska - pohoria, nížiny, rieky, jazerá... Folklór a tradície Slovenska. Napriek svojmu prírodnému a kultúrno-historickému potenciálu Slovensko nemá dobré výsledky v turizme v porovnaní so susednými krajinami. Príčiny tohoto stavu.

    In Geography and tourism: European experience : proceedings of III international scientific conference, Lviv-Brukhovychi, October 9-11, 2009. -- L'viv : Ivan Franko National University of Lviv, 2009. -- S. 222-224

    I. Geography and tourism: European experience : proceedings of III international scientific conference, Lviv-Brukhovychi, October 9-11, 2009. -- S. 222-224

    338.48
    BA004
Number of the records: 1