Number of the records: 1  

Klimatické zmeny ako miestny problém: lokalizácia a implementácia na príklade Kanady

  1. Švihlová, Dana Klimatické zmeny ako miestny problém: lokalizácia a implementácia na príklade Kanady / Dana Švihlová. -- Teoretické východiská riadenia klimatických zmien na miestnej úrovni. Prístupy k riešeniu vplyvov klimatických zmien v Kanade.

    In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. -- Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. -- ISSN 0013-3035. -- Roč. 57, č. 9 (2009), s. 918-932

    I. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. -- Roč. 57, č. 9 (2009), s. 918-932

    502/504
    BA004
Number of the records: 1