Number of the records: 1  

Využívanie reklamy v období finančnej krízy

  1. Michalcová, Zuzana Využívanie reklamy v období finančnej krízy / Zuzana Michalcová. -- Tab. -- IGMVP 2318160 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Komunikačná politika podniku. Marketingová komunikácia a marketingový mix. Reklama - charakteristika, úloha. Identifikačná reklamná kampaň a informačná reklamná kampaň. Reklama na Slovensku a v zahraničí. Prehodnotenie komunikačných mixov podnikov v súčasnom období finančnej krízy. Reklamné kampane a otázka zdaňovania.

    In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009. -- Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2851-1. -- S. [1-6]

    I. Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave Bratislava, 5.11.2009. -- S. [1-6]

    339.138
    BA004
Number of the records: 1