Number of the records: 1  

Finančný manažér

  1. Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. -- Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2006. -- ISSN 1335-5813

    658.14
    BA004
Number of the records: 1