Number of the records: 1  

Trend

  1. Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. -- Bratislava : TREND Holding, 2006. -- ISSN 1335-0684

    338
    BA004