Number of the records: 1  

Analýza kritérií výberu informačného systému pre malé a stredné podniky

  1. Romanová, Anita Analýza kritérií výberu informačného systému pre malé a stredné podniky / Anita Romanová. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Analýza kritérií a návrh modelu rozhodovacích kritérií výberu IS, ako aj ich využiteľnosti pri výbere vhodného informačného systému pre kategóriu malých a stredných podnikov v ekonomickej praxi.

    In Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a stredné podniky : recenzovaný zborník vedeckých statí : interný grant mladých vedeckých pracovníkov č. 2318155/07. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2915-0

    I. Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a stredné podniky : recenzovaný zborník vedeckých statí interný grant mladých vedeckých pracovníkov č. 2318155/07

    330.47
    BA004
Number of the records: 1