Number of the records: 1  

LMS - Moodle ako prostriedok efektívnej výučby

  1. Brixová, Janette LMS - Moodle ako prostriedok efektívnej výučby / Janette Brixová. -- Obr. -- Bibliogr. odkazy - Možnosti využívania informačných technológií vo vyučovacom procese na vysokej škole. E-learning - elektronické vzdelávane ako jedna z foriem výučby. Využitie LMS Moodle vo výučbe a jej riadení. Výhody a nevýhody e-learningu. Analýza Moodle použitím matice SWOT.

    In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. -- Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. -- ISSN 1335-5864. -- Roč. 20, č. 4 (2009), s. 25-29

    I. ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. -- Roč. 20, č. 4 (2009), s. 25-29

    378
    BA004
Number of the records: 1