Number of the records: 1  

Application of new approaches in the management system of territorial self-government

  1. Kozovský, Dušan Application of new approaches in the management system of territorial self-government / Dušan Kozovský. -- APVV 0230-07 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Územná samospráva, kompetencie a fiškálna reforma. Riadiaci systém územnej správy a systém kvality riadenia. Nové riadenie verejnej správy. Optimalizácia procesu riadenia. Niektoré zahraničné skúsenosti v aplikácii vybraných metód v procese riadenia.

    In 3rd Central European Conference in Regional Science : international conference proceedings : Košice, October 7th - 9th, 2009. -- Košice : [Technická univerzita v Košiciach], 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-553-0329-1. -- S. 519-530

    I. 3rd Central European Conference in Regional Science : international conference proceedings Košice, October 7th - 9th, 2009. -- S. 519-530

    65.012.4
    BA004
Number of the records: 1