Number of the records: 1  

Internacionalizácia, interdependencia, integrácia

  1. Táncošová, Judita Internacionalizácia, interdependencia, integrácia / Judita Táncošová. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy

    In Acta academica karviniensia. -- Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 1999. -- ISSN 1212-415X. -- Č. 2 (1999), s. 200-204

    I. Acta academica karviniensia. -- Č. 2 (1999), s. 200-204
    BA004
Number of the records: 1