Number of the records: 1  

Acta oeconomica et informatica

  1. Acta oeconomica et informatica = The Scientifical journal for economics and informatics in Agriculture : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. -- ISSN 1335-2571
Number of the records: 1