Number of the records: 1  

Profesor Ľuboš Pástor opäť v Slovenskej republike

  1. Silanič, Peter Profesor Ľuboš Pástor opäť v Slovenskej republike / Peter Silanič. -- Výskumná štúdia prezentovaná na spomínanej prednáške je k dispozícii na http://ssrn.com/abstract=1136847 - Bibliogr. odkazy - Informácia o prednáške "Poučenie z krízového vývoja" ktorú predniesol Ľ. Pástor z University of Chicago na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

    In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : EKONÓM, 2009. -- ISSN 1336-1732. -- Roč. 2, č. 4 (December 2009), s. 134-136

    I. Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 2, č. 4 (December 2009), s. 134-136

    330.322
    BA004
Number of the records: 1