Number of the records: 1  

Novela postupov účtovania účinná od 31. decembra 2009 a 1. januára 2010

 1. Farkaš, Richard Novela postupov účtovania účinná od 31. decembra 2009 a 1. januára 2010. 1 / Richard Farkaš, Andrea Šikulová. -- Tab. -- V nadväznosti na novelu zákona o účtovníctve boli novelizované aj postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Novela postupov účtovania nebola rozsiahla, priniesla však viaceré zmeny a spresnenia ohľadom účtovania pri zlúčení, splynutí a rozdelení a účtovania nepeňažných vkladov. Novela postupov účtovania nadobúda účinnosť 1. januára 2010 okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť už 31. decembra 2009.

  In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. -- Bratislava : IURA EDITION, 2010. -- ISSN 1335-7034. -- Roč. 15, č. 3 (2010), s. 37-43

  I. Šikulová, Andrea
  II. Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. -- Roč. 15, č. 3 (2010), s. 37-43

  657.1/.2
  BA004
Number of the records: 1