Number of the records: 1  

Význam existujúcich vedomostí pri výučbe informatiky v ekonomickom vzdelávaní

  1. Gašperanová, Agneša Význam existujúcich vedomostí pri výučbe informatiky v ekonomickom vzdelávaní / Agneša Gašperanová. -- Res. slov. Bibliogr. odkazy - Predmet Informatika v ekonomickom vzdelávaní. Existujúce vedomosti študentov pri nástupe na vysokú školu. Existujúce vedomosti ako predpoklad ďalšieho učenia. Existujúce vedomosti nad požadovanú úroveň a riešenie tohto problému na NHF Ekonomickej univerzity. Certifikát ECDL.

    In Quo vadis cvičná firma - nové trendy v cvičnej firme : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 11.6.2009. -- Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2762-0. -- S. [1-4]

    I. Quo vadis cvičná firma - nové trendy v cvičnej firme : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava, 11.6.2009. -- S. [1-4]

    378
    BA004