Number of the records: 1  

Problémy bytovej politiky v Slovenskej republike v etape ekonomizácie bývania (expertíza)

  1. Antalová, Mária Problémy bytovej politiky v Slovenskej republike v etape ekonomizácie bývania (expertíza) : [záverečná správa] / Mária Antalová, Zora Barochová. -- Bratislava : Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, 1992. -- 12 s.

    I. Barochová, Zora

    332.8
    BA004

Number of the records: 1