Number of the records: 1  

Teoretické a metodologické východiska analýzy vlivu vojenských výdajů na ekonomický vývoj

 1. Krč, Miroslav Teoretické a metodologické východiska analýzy vlivu vojenských výdajů na ekonomický vývoj / Miroslav Krč, Rudolf Urban. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Determinanty ekonomiky vojenských výdavkov. Vojenské výdavky v ekonomickom modely. Analýza štúdií o vzťahu vojenských výdavkov a ekonomického rastu.

  In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. -- Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. -- ISSN 0013-3035. -- Roč. 58, č. 1 (2010), s. 45-60

  I. Urban, Rudolf
  II. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. -- Roč. 58, č. 1 (2010), s. 45-60

  355/359
  BA004
Number of the records: 1